Usługa porady prawne on-line umożliwia uzyskanie szybkiej, a przy tym aktualnej i rzeczowej opinii bądź analizy prawnej w zakresie przedstawionych zagadnień przez Internet, która ułatwi podjęcie optymalnych decyzji związanych z bieżącą działalnością Klienta. W przypadku niniejszej usługi, kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, fax, telefon), co dotyczy tak przedstawienia zagadnienia prawnego, dostarczenia niezbędnych dokumentów, jak i uzgodnienia wysokości honorarium za udzielenie porady prawnej przez Internet.

Aby skorzystać z porad prawnych przez Internet, wypełnij formularz
Wybierz zakres porad prawnych on-line

Temat zapytania

Treść zapytania

Oczekiwany czas odpowiedzi
Sposób dostarczenia odpowiedzi

Dane zamawiającego

Imię i nazwisko Nazwa firmy
Ulica E-mail
Kod pocztowy - Telefon
Miejscowość Faks
Forma płatności

  przelewem za pobraniem
Chcę otrzymać fakturę VAT za porady prawne on-line
Wprowadź dane
do wystawienia faktury:
Imię i nazwisko Nazwa firmy
Ulica NIP
Kod pocztowy - Miejscowość
Zgadzam się na wystawienie faktury VAT bez podpisu
Miejsce dostarczenia

taki sam adres inny adres
Wpisz nowy adres
dostarczenia:
Ulica
Kod pocztowy -
Miejscowość
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania z usługi "Porady prawne on-line"
i akceptuję jego postanowienia.