Kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo budowlane i inwestycyjne wraz z zagadnieniami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

Prawo administracyjne

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo zamówień publicznych

Prawo gospodarowania i obrotu nieruchomościami

Prawo samorządowe

Prawo transportu kolejowego

Prawo europejskie