W zależności od charakteru świadczonej obsługi prawnej i wymogów Klienta możliwe są
trzy zasadnicze systemy wynagradzania usług:

system wynagrodzenia ryczałtowego: wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną

system rozliczenia godzinowego: wynagrodzenie uzależnione od liczby godzin i nakładu pracy radcy prawnego przy ustalonej stawce godzinowej

system ryczałtowo-godzinowy: wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną dla określonej liczby godzin pracy; przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin - wynagrodzenie i rozliczenie wg stawki
godzinowej