Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Dylewskiego z siedzibą w Gdańsku na Wzgórzu Mickiewicza została założona w marcu w 2001 r.
Mecenas Rafał Dylewski, właściciel Kancelarii, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku począwszy od 1998 r.
W 2004 ukończył studia podyplomowe „Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego broniąc pracę dyplomową pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowa formuła prawna pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury gmin”. Ponadto jest uczestnikiem szeregu szkoleń i konferencji poświęconych prawu zamówień publicznych, procesowi inwestycyjnemu, a od kilku lat dotyczących nowej instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego.


Posiadane kwalifikacje oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym jednej z największych skomercjalizowanych spółek Skarbu Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, jak również średnim i małym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym rzutują na profil specjalizacji Kancelarii w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, proces inwestycyjno - budowlany, obrót
i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi czy też prawo zamówień publicznych.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i rosnącym zainteresowaniem krajowych przedsiębiorców kontaktami gospodarczymi i współpracą z firmami z obszaru państw Unii Europejskiej, Kancelaria świadczy także usługi doradztwa prawnego z zakresu europejskiego prawa gospodarczego.

Klientami Kancelarii są przede wszystkim firmy handlowo – usługowe i produkcyjne z terenu
Pomorza, ale również innych obszarów Polski. Obecnie także coraz częściej inwestorzy zagraniczni.
Oferta pomocy prawnej Kancelarii jest skierowana nie tylko do firm, ale także do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, natomiast są zainteresowane profesjonalnym doradztwem
z zakresu szerokopojętego prawa cywilnego lub administracyjnego oraz reprezentacji ich interesów przed sądami lub organami administracji publicznej.


Misją Kancelarii jest zapewnienie najwyższego poziomu i jakości usług dostosowanych do
indywidualnych oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.